Геометрія 7 клас відповіді гдз

Вправа 705

 

Умова:

Висоти AD i BK рівнобедреного трикутника ABC (AB = ВС) перетинаються в точці Н, ∟AHB = 128°. Знайдіть кути трикутника ABC.

 

Відповідь:

7L705v1

Нехай дано ∆АВС - рівнобедрений (АВ = ВС),
ВК i AD - висоти, перетинаються в т. Н, ∟AHB = 128°.
Знайдемо кути ∆АВС.
∟AHB - зовнішній кут ∆АНК при вершит Н.
∟АНВ = ∟HAK + ∟HKA, 128° = ∟НАК + 90°,
∟HAK = 128° - 90°, ∟HAK = 38°.
Розглянемо ∆ADC:
∟ADC = 90° (AD - висота, AD ┴ ВС), ∟DAC = 38°, 
∟C = 90° - 38° = 52°,
∟A = ∟C = 52° (як кути при ocновi рівнобедреного 
∆АВС).
Розглянемо ∆АВС:
∟A = ∟C = 52°, ∟B = 180° - (∟A + ∟C),
∟B = 180° - (52° + 52°), ∟B = 180° - 104°, ∟B = 76°.
Biдповідь: ∟A = ∟C = 52°, ∟B = 76°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання