Мерзляк Геометрія 7 клас

Вправа 71

 

Умова:

На рисунку 74 ∟AOB = ∟DOC. Чи є ще на цьому рисунку piвні кути? Відповідь обгрунтуйте.

7L71z1

 

Відповідь:

Дано: ∟AOB = ∟DOC. Знайти: piвні кути.
Розв'язання:
∟AOC = ∟BOD тому, що за аксіомою вимірювання кутів маємо:
∟AOC = ∟AOB + ∟BOC, ∟BOD = ∟DOC + ∟BOC.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання