Геометрія 7 клас

Вправа 733

 

Умова:

Пряма, яка паралельна хорді АС кола, дотикається до цього кола в точці В. Доведіьь, що трикутник ABC рівнобедрений.

 

Відповідь:

7L733v1

Дано: коло з центром в точці О. АС - хорда. АС ‖ а; а - дотична до кола; В - точка дотику.
Довести: ∆АВС - рівнобедрений.
Доведення:
За умовою АС ∆ а; АВ - січна.
За ознакою паралельності прямих маємо:
∟СAB = ∟ABN (внутрішні різносторонні).
Аналогично АС ‖ а; СВ - січна, ∟ACB = ∟CBP (внутрішні різносторонні).
а - дотична до кола, В - точка дотику.
За властивістю дотичної маємо: ОВ ┴ а.
Якщо а ‖ СА i OB ┴ а, тоді за властивістю паралельних прямих маємо: OF ┴ СА.
Виконаємо додаткову побудову: радіуси ОА i ОС.
Розглянемо ∆АОС - рівнобедрений (АО = ОС - радіуси).
OF ┴ AC, OF - висота.
За властивістю рівнобедреного трикутника маємо: OF - медіана.
За означенням медіани трикутника маємо: СЕ = АЕ.
Розглянемо ∆СЕВ i ∆АЕВ - прямокутні. СЕ = АЕ; ЕВ - спільна сторона.
За ознакою piвностi прямокутних трикутників маємо: ∆СЕВ = ∆АЕВ.
Звідси маємо: СВ = АВ. Отже, ∆АВС - рівнобедрений.
Доведено.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання