Геометрія 7 клас відповіді гдз

Вправа 744

 

Умова:

Розгадайте кросворд.

7L744z1

По горизонтали 5. Прямі, які не перетинаються. 7. Два кути, одна сторона яких спільна, а дві іншi - доповняльні промені. 9. Відрізок, що сполучає вершину трикутника iз серединою протилежної сторони. 10. Два кути, сторони одного з яких є доповняльними променями сторін другого. 11. Геометричне місце точок, відстань від яких до даної точки не більша за дане число. 16. Відрізок, який сполучає точку кола з його центром. 18. Прямі, при перетині яких утворюються прямі кути. 19. Відрізок. що сполучає дві точки кола. 21. Коло, яке проходить через yci вершини трикутника. 23. Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. 24. Точка, рівновіддалена від ycix точок кола. 26. Твердження, правильність якого встановлюють за допомогою доведення. 29. Промінь з початком у вершині куга, який ділить кут на два piвниx кути. 30. Кут, суміжний iз кутом трикутника. 31. Сума довжии ycix сторін трикутника.

По вертикали 1. Сторона прямокутного трикутника, протилежна прямому кугу. 2. Одна iз частин, на які довольна точка розбиває пряму. 3. Хорда, яка проходить через центр кола. 4. Коло, яке дотикається до вcix сторін трикутника. 6. Геометрична фігура. 8. Геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки. 12. Кут, градусна мipa якого більша за 90°, але менша від 180°. 13. Одиниця виміру кутів. 14. Геометрична фигура. 15. Кут, градусна мipa якого дорівнюе 90°. 17. Пряма, яка має з колом одну спільну точку. 20. Сторона прямокутного трикутника, прилегла до прямого кута. 22. Твердження, правильність якого приймають без доведения. 25. Давньогрецький математик. 27. Автор книги «Начала». 28. Кут, градусна мipa якого менша від 90°.

 

Відповідь:

7L744v2

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання