Математика 5 клас решебник гдз

Тестове завдання 1

 

Умова:

1. Яке число в натуральному ряду передує числу 5100?
А) 5009; Б) 5939; В) 5099; Г) 5199.

Відповідь: В)

2. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 31 і 82?
А) 48; Б) 49; В) 50; Г) 51.

Відповідь: В)

3. Яка цифра записана в розряді десятків класу тисяч числа 243 786?
А) 2; Б) 4; В) З; Г) 8.

Відповідь: Б)

4. Як записують цифрами число два мільйони двадцять тисяч двісті?
А) 2 020 200; В) 2 002 200;
Б) 2 200 200; Г) 2 200 020.

Відповідь: А)

5. Чому дорівнює довжина відрізка AD9 зображеного на рисунку, якщо АС = 18 см, BD = 20 см, ВС = 6 см?
А) 38 см; В) 28 см;
Б) 32 см; Г) 26 см.

5kl test1 v5

 

 

 

 

 
AB = AC - BC = 18 - 6 = 12 (см);
AD = AB + BD = 12 + 20 = 32 (см).
Відповідь. Б)

6. Яка з позначених точок не належить променю BD, зображеному на рисунку?
А) В; В) М;
Б) Е; Г) К.

5kl test1 v6

 

 

 


Відповідь: В)

7. Чому дорівнює координата точки М9 зображеної на рисунку?
А) 5; В) 7; 
Б) 6; Г) 8.

5kl test1 v7

 

 


Відповідь: Б)

8. Чому дорівнює координата точки К, зображеної на рисунку?
А) 70; В) 80;
Б) 75; Г)85.

5kl test1 v8

 

 

 

Відповідь: А)

9. Яку з даних цифр можна підставити замість зірочки в запис 1472 > 14*4, щоб утворилася правильна нерівність?

А) 8; Б) 7; В) 6; Г) 9.

Відповідь: В)

10. Скільки натуральних чисел розташовано на координатному промені лівіше від числа 15?
А) 13; Б) 14; В) 15; Г) безліч.

Відповідь: Б)

11. Будинки на вулиці пронумеровані поспіль числами від 1 до 25. Скільки разів цифра 2 повторюється в нумерації?
А) 5; Б) 7; В) 8; Г) 9.

2; 12; 20; 21; 22 (двічі); 23; 24; 25. 9 разів.
Відповідь. Г)

12. Укажіть правильну нерівність:
А) 6 ц < 598 кг;           В) 2 км 85 м > 2122 м;
Б) 7 ц 32 кг > 723 кг;  Г) 1 км 42 м > 1200 м.

Відповідь: Б) 

Повідомити про помилку

Обгрунтуй, що саме не так!