домашня з математики 5 клас Мерзляк

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 1128

Умова:

1128


Відповідь:

1128


Правила до параграфу "Знаходження числа за його відсотками"(версія 2013 року)


Вправа 1128

Умова:

Складіть числовий вираз і знайдіть його значення:
1) різниця суми чисел 17,23 і 16,37 та різниці чисел 9 і 6,328;
2) різниця різниці чисел 12 3/13 і 4 7/13 та суми чисел 1 5/13 і 3 11/13;
3) добуток суми чисел 16 5/11 і 5 6/11 та числа 3,245;
4) частка різниці чисел 4,8 і 3,762 та числа 0,06;
5) добуток суми чисел 3,47 і 3,46 та їх різниці;
6) частка різниці чисел 6,3 і 4,2 та їх суми;
7) сума добутку чисел 0,125 і 16 та частки чисел 28 і 0,56;
8) різниця частки чисел 0,128 і 0,4 та частки чисел 0,126 і 0,6;
9) частка суми чисел 86,9 і 667,6 та суми чисел 37,1 і 13,2;
10) добуток суми чисел 1,367 і 6,033 та різниці чисел 12 і 11,15.

 

Відповідь:

1) (17,23 + 16,37) - (9 - 6,328) = 33,6 - 2,672 = 30,928;

5L1128v1

 

 

 

 

 

 

4) (4,8 - 3,762) : 0,06 = 1,038 : 0,06 = 17,3;
5) (3,47 + 3,46) • (3,47 - 3,46) = 6,93 • 0,01 = 0,0693;
6) (6,3 - 4,2) : (6,3 + 4,2) = 2,1 : 10,5 = 0,2;
7) 0,125 • 16 + 28 : 0,56 = 2 + 50 = 52;
8) 0,128 : 0,4 - 0,126 : 0,6 = 0,32 - 0,21 = 0,11;
9) (86,9 + 667,6) : (37,1 + 13,2) = 754,5 : 50,3 = 15;
10) (1,367 + 6,033) • (12 - 11,15) = 7,4 • 0,85 = 6,29.

(середня оцінка 0 із голосів)
Калькулятор арифметических операций в столбик