Математика 5 клас розв'язання відповіді

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 245

Умова:

245


Відповідь:

245(версія 2013 року)


Вправа 245

Умова:

Прочитайте дані числові вирази, використовуючи терміни «сума», «різниця», «добуток», «частка»:
1) 12 + 16; 5) (238 + 124) - 95;
2) 39 - 24;  6) 39 • 16 + 48 • 2;
3) 18 • 19;  7) 204 : 6 - 102 : 3;
4) 98 : 14;  8) (53 + 38) • (53 - 38).

 

Відповідь:

1) сума чисел 12 і 16;
2) різниця чисел 39 і 24;
3) добуток чисел 18 і 19;
4) частка чисел 98 і 14;
5) різниця суми чисел 238 і 124 та числа 95;
6) сума добутку чисел 39 і 16 та добутку чисел 48 і 2;
7) різниця частки чисел 204 і 6 та частки чисел 102 і 3;
8) добуток суми чисел 53 і 38 та різниці чисел 53 і 38.
Інтер'єрні ляльки ручної роботи