Математика 5 клас розв'язання гдз

Вправа 316

Умова:

Промінь ВК є бісектрисою кута CBD, ∟АВК = 146° (рис. 105). Обчисліть градусну міру кута CBD.

5L316z1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь:

∟KBC = ∟ABC - ∟ABK;
∟KBC = 180° - 146° = 34°.
∟CBD = 2∟KBC;
∟CBD = 2 • 34° = 68°.