Математика 5 клас

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 37

Умова:

37


Відповідь:

37


Правила до параграфу "Цифри. Десятковий запис натуральних чисел"(версія 2013 року)


Вправа 37

Умова:

Виконайте дії:
1) 49 + 26 • (54 - 27); 3) (801 - 316) • 29;
2) 36 : 9 + 18 • 5;       4) (488 + 808) : 18.

 

Відповідь:

1) 49 + 26 (54-27) = 751.
54 - 27 = 27; 26 • 27 = 702; 49 + 702 = 751.
2) 36 : 9 + 18 • 5 = 94.
36 : 9 = 4; 18 • 5 = 90; 4 + 90 = 94.
3) (801 - 316) • 29 = 14065.
801 - 316 = 485; 485 • 29 = 14065.
4) (488 + 808) : 18 = 72.
488 + 808 = 1296; 1296 : 18 = 72.

Загрузка...