Математика 5 клас розв'язання відповіді

Вправа 395

Умова:

Обчисліть значення виразу:
1) 976 - 24х, якщо х = 36;
2) х • 63 - у, якщо х = 367, у = 19 742.

 

Відповідь:

1) Якщо х = 36, то 976 - 24х = 976 - 24 • 36 = 976 - 864 = 112;
2) якщо х = 367, у = 19742, то х • 63 - у = 367 • 63 - 19742 = 23 121 - 19 742 = 3379.