гдз розв'язання домашньої з математики 5 клас Мерзляк відповіді

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 427

Умова:

427

Відповідь:

427


Правила до параграфу "Сполучна і розподільна властивості множення"

(версія 2013 року)


Вправа 427

Умова:

Спростіть вираз:
1) 13 • 2а; 4) 28 • у • 5;  7) 27m • 3n;
2) 9x • 8;   5) 6а • 8b;     8) 4а • 8 • b • 3 • с;
3) 23 • 4b; 6) 11x • 14y; 9) 12x • 3у • 5z.

 

Відповідь:

1) 13 • 2a = 13 • 2 • a = 26a;
2) 9x • 8 = 9 • 8 • x = 72x;
3) 23 • 4b = 23 • 4 • b = 92b;
4) 28 • y • 5 = 28 • 5 • у = 140y;
5) 6a • 8b = 6 • 8 • a • b = 48ab;
6) 11x • 14y = 11 • 14 • x • у = 154ху;
7) 27m • 3n = 27 • 3 • m • n = 81mn;
8) 4а • 8 • b • 3 • с = 4 • 8 • 3 • а • b • с = 96аbс;
9) 12x • 3y • 5z = 12 • 3 • 5 • х • у • z = 180xyz.