Математика 5 клас відповіді

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 513

Умова:

513

Відповідь:

513


Правила до параграфу "Ділення"(версія 2013 року)


Вправа 513

Умова:

Одна зі сторін трикутника у 2 рази більша за другу сторону, а друга - на 7 дм менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 99 дм.

 

Відповідь:

Нехай одна зі сторін трикутника - х дм, тоді друга сторона - 2x дм, а третя сторона - (х + 7) дм.
Оскільки периметр трикутника дорівнює 99 дм, то складаємо рівняння:

х + 2х + х + 7 = 99;
4х = 99 - 7;
4х = 92;
х = 92 : 4;
х = 23.
Отже, одна сторона трикутника дорівнює 23 дм, друга сторона - 2 • 23 = 46 дм, а третя сторона - 23 + 7 = 30 дм.
Відповідь. Одна сторона трикутника дорівнює 23 дм, друга сторона - 46 дм, а третя сторона - 30 дм.