Математика 5 клас розв'язання

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 550

Умова:

550

Відповідь:

550


Правила до параграфу "Ділення з остачею"(версія 2013 року)


Вправа 550

 

Умова:

Спростіть вираз і знайдіть його значення:
1) 14а • 6b, якщо а = 2, b = 3;
2) 25m • 3n, якщо m = 8, n = 1;
3) 5х + 8х - 3х, якщо х = 17;
4) 16y - у + 5y, якщо у = 23.

 

Відповідь:

1) 14a • 6b = (14 • 6) • ab = 84ab.
При а = 2, b = 3: 84ab = 84 • 2 • 3 = 84 • 6 = 504.
2) 25m • 3n = (25 • 3) • mn = 75mn.
При m = 8, n = 1: 75mn = 75 • 8 • 1 = 75 • 8 = 600.
3) 5x + 8x - 3x = 10х.
При х = 17: 10x = 10 • 17 = 170.
4) 16y - y + 5y = 20y.
При у = 23: 20у = 20 • 23 = 460.