Математика 5 клас

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 583

Умова:

583

Відповідь:

583


Правила до параграфу "Площа. Площа прямокутника"(версія 2013 року)


Вправа 583

Умова:

Обчисліть периметр і площу фігури, зображеної на рисунку 147 (розміри дано в сантиметрах).

5L583z1Відповідь:

a) BD = 8 см + 18 см = 26 см;  FG = 15 см - 5 см = 10 см.
Периметр ділянки:
Р = AB + BD + DE + EF
+ FG + GA = 5 см + 26 см + 15 см + 18 см + 10 см + 8 см = 82 см.
Площа ділянки 1: S1 = 5 см • 8 см = 40 см2;
Площа ділянки 2: S2 = 18 см • 15 см = 270 см2;
Площа всієї ділянки: S = S1 + S2 = 40 см2 + 270 см2 = 310 см2.

5L583v1

 

6) EF = AB - CD - GH = 11 см - 4 см - 4 см = 3 см.
Периметр ділянки:
Р = АВ + ВС + CD + DE + EF + FG + GH + НА = 11 см + 16 см + 4 см + 6 см + 3 см + 6 см + 4 см + 16 см = 66 см.

Площа ділянки 1; S1 = 11 см • 16 см = 176 см2;
Площа ділянки 2: S2 = 6 см • 3 см = 18 см2;
Площа всієї ділянки: S = S1 + S2 = 176 см2 + 18 см2 = 194 см2.

5L583v2