Математика 5 клас

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 648

Умова:

648


Відповідь:

648


Правила до параграфу "Об'єм прямокутного паралелепіпеда"(версія 2013 року)


Вправа 648

Умова:

Знайдіть значення виразу:
1) 7а + 7b, якщо а + b = 14;
2) m • 17 + n • 17, якщо m + n = 1000;
3) k • 9 + 91, якщо k + l = 12;
4) 4с - 4d, якщо с - d = 125;
5) х • 23 - 23y, якщо x - у = 4;
6) 56р - r • 56, якщо р - r = 11.

 

Відповідь:

1) Якщо а + b = 14, то 7a + 7b = 7(а + b) = 7 • 14 = 98;
2) якщо m + n = 1000, то m • 17 + n • 17 = 17(m + n) = 17 • 1000 = 17 000;
3) якщо k + l = 12, то k • 9 + 9l = 9(k + l) = 9 • 12 = 108;
4) якщо с - d = 125, то 4c - 4d = 4(c - d) = 4 • 125 = 500;
5) якщо х - у = 4, то x • 23 - у • 23 = 23(x - у) = 23 • 4 = 92;
6) якщо р - r = 11, то 56 р - r • 56 = 56(р - r) = 56 • 11 = 616.