Математика 5 клас розв'язання

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 908

Умова:

908


Відповідь:

908


Правила до параграфу "Додавання і віднімання десяткових дробів"(версія 2013 року)


Вправа 908

Умова:

Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:
1) (4,12 + 0,116) - 1,12; 3) 0,844 - (0,244 + 0,018);
2) (5,93 + 67,5) - 27,5;   4) 7,29 - (3,961 + 2,29). 

 

Відповідь:

1) (4,12 + 0,116) - 1,12 = 0,116 + (4,12 - 1,12) = 0,116 + 3 = 3,116;
2) (5,93 + 67,5) - 27,5 = 5,93 + (67,5 - 27,5) = 5,93 + 40 = 45,93;
3) 0,844 - (0,244 + 0,018) = (0,844 - 0,244) - 0,018 = 0,6 - 0,018 = 0,582;
4) 7,29 - (3,961 + 2,29) = (7,29 - 2,29) - 3,961 = 5 - 3,961 = 1,039.
Інтер'єрні ляльки ручної роботи