Рейтинг

Рейтинг: 0% - 37 голосов

Мерзляк домашня з математики 6 клас гдз

Тестове завдання 3

 

Умова:

Обчистіть значення виразу (1/2 - 1/4) : 1/8.
А) 2; Б) 1/4; В) 1/2; Г) 4.
2. Знайдіть значення виразу (7 - 1 5/9 : 7/24) • 1 7/20.
А) 65/108; Б) 9/4; В)3/8; Г) 3/56.
3. Розв'язать рівняння 5/6х = 30.
А) 25; Б) 36; В) 1/25; Г) 1/36.
4. Розчин аіістить 4 % солі. Скільки грамів солі міститься в 350 г розчину?
А) 140 г; Б) 1,4 г; В) 0.14 г; Г) 14 г.
5. У хлопчика було 32 зошити в клітинку, що становило 4/7 усіх зошитів. Скільки всього зошитів було у хлопчика?
А) 42 зошити; Б) 48 зошитів; В) 56 зошитів; Г) 64 зошити.
6. Який is даних звичніших дробів можна подати у вигляді скінченного десяткового дробу?
А) 2/3; Б) 5/12; В) 14/15; Г) 17/200.
7. Ціна картоплі спочатку зросла на 10 %, а потім знизилася на 10 %. Як змінилася ціна картоплі порівняно з початковою? 
А) знизилася на 1 %; Б) не змінилася;
Б) зросла на 1 %; Г) знизилася на 5 %.
8. Сплав містить 18 % міді. Скільки кілограмів сплаву треба взяти, щоб він містив 27 кг міді?
А) 180 кг; Б) 120 кг; Б) 160 кг; Г) 90 кг.
9. Один пішохід долас шлях від пункту А до пункту В за З год, а другий пішохід від пункту В до пункту А - за 6 год. Чсроэ скільки годин пішоходи зустрінуться, якщо вирушать одночасно назустріч один одному в пунктів А і В?
А) 2 год; Б) 2,5 год; Б) 3 год; Г) 6 год.
10. Басейн можна наповнити за 3 год, а спустити з нього воду через зливний отвір - за б год. Скільки часу знадобиться для наповнення басейну, якщо не закривати зливний отвір?
А) 7,6 год; Б) 8 год; Б) 10,5 год; Г) 15 год.
11. Петрик зливші 6 рибин і що дві третини улову. Скільки рибин спіймав Петрик?
А) 10 рибин; Б) 12 рибин; В) 18 рибин; Г) 24 рибини.
12. У школі 50 % учнів займається в спортивних секціях, із них 30 % співає в хорі. Який відсоток учнів школи одночасно займається в спортивних секціях і співає в хорі?
А) 15 %; Б) 20 %; В) 25 %; Г) 80 %.

 

Відповідь:

1. (1/2 - 1/4) : 1/8 = 1/4 • 8 = 2.
Відповідь. А).
2. (7 - 1 5/9 : 7/24) • 1 7/20 = (7 - 14/9 • 24/7) • 27/20 = (7 - 5 1/3) • 27/20 = 5/3 • 27/20 = 9/4.
Відповідь. Б).
3. Б).
4. 350 • 0,04 = 14 (г).
Відповідь. Г).
5. 32 : 4/7 = 56 (зош.).
Відповідь. В).
6. Г).
7. 1,1х • 0,9 = 0,99х.
Відповідь. А).
8. 27 : 0,18 = 150 (кг).
Відповідь. В).
9. 1) 1/3 + 1/6 = 1/2 - частину шляху пройдуть пішоходи разом за 1 год.
2) 1 : 1/2 = 2 (год) - вони зустрінуться.
Відповідь. А).
10. 1) 1/3 - 1/5 = 2/15 - частина басейну наповнюється за 1 год.
2) 1 : 2/15 = 7,5 (год) - наповниться весь басейн.
Відповідь. А).
11. 6 рибин - це третина улову.
Отже, весь улов становить 6 • 3 = 18 рибин
Відповідь. В).
12. 0,5 • 0,3 = 0,15 = 15%.
Відповідь. А).

Повідомити про помилку

Обгрунтуй, що саме не так!