Рейтинг

Рейтинг: 0% - 2 голосов

Мерзляк Полонський Якір математика 6 клас решебник відповіді гдз

Тестове завдання 6

 

Умова:

1. Знайдіть значення вирозу 0,5аb, якщо а = -12, b = 15.
A) 90; Б) -90; В) 180; Г) -180.
2. Чому до рівнях: значення виризу (4,3 - 6,7) : (-0,6)?
А) -4; Б) 4; В) -0,4; Г) 0,4.
3. Спростіть вираз -5(у - 4) + 2(у + 5).
A) -3у + 30; Б) -3у - 10; В) -7у + 30; Г) -7у - 1.
4. Обчисліть значения виразу (-4,3 - 1,2) : (-1 7/15).
А) -7,6; Б) 7,5; В) -3 3/4; Г) 3 3/4.
5. Із послідовності чисел -9, -8, -6, 4, 5, в вибрали два числа та знайшли їхній добуток. Якого найменшого значення може набувати цей добуток?
А) -40; Б) -54; В) -72; Г) -36.
в. Чому дорівнює корінь рівняння 17х - 7 = 20х + 8?
А) -1/3; Б) 1/3; В) -5; Г) 5.
7. Значення якого з даних виразів буде найбільшим, якщо а - від'ємно число?
А) 2 - а; В) а - 2; В) 2 : а; Г) а : 2.
8. У двох бочках було иорівиу води. Коли з нершої бочки взяли 54 л, а з другої - 6 л, то в першій бочці залишилося в 4 рази менше води, ніж у другій. Скільки літрів води було спочатку ш кожній бочці?
А) 10 л; Б) 74 л; В) 42 л; Г) 70 л.
9. На рисунку зображено квадрат ABCD. Укажіть хибне твердження.
А) АВ | CD; В) АС ┴ BD;
Б) AB ┴ AD; Г) BC | CD.

6kl test6 v9

 

 

 

 

 

 

10. Яка з даних точок лежить на осі абсцис?
A) А(4; 3); В) С(0; 3);
B) В(4; 0); Г) D(-4; -3). 
11. На рисунку зображено графік руху туриста. З якою швидкістю йшов турист до місця відпочинку?

6kl test6 v11

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 16 км/год; Б) 8 км/год; 13) 6 км/год; Г) 4 км/год.
12. Розв'яжіть рівняння 8х - 3(2х - 1) = 2х + 5.
А) 8; В) коренів немає;
Б) 0; Г) х - будь-яке число.

 

Відповідь:

1. 0,5 • (-12) • (-15) = -6 • (-15) = 90.
Відповідь. А).
2. (4,3 - 6,7) : (-0,6) = -2,4 : (-0,6) = 4.
Відповідь. Б).
3. -5(у - 4) + 2(у + 5) = -5у + 20 + 2у + 10 = -3у + 30.
Відповідь. А).
4. (-4,3 - 1,2) : (-1 7/15) = (-5,5) • (-15/22) = 11/2 • 15/22 = 15/4 = 3 3/4.
Відповідь. Г).
5. -9 • 6 = -54.
Відповідь. Б).
6. 17х - 7 = 20х + 8;
3х = -15;
х = -5.
Відповідь. В).
7. А).
8. Нехай спочатку в бочках було по х л води. Після того, як з обох бочок узяли певну кількість води, у них залишилось (х - 54) л (у першій
бочці) і (х - 6) л води (у другій). Відповідно до умови задачі складаємо рівняння:
4(х - 54) = х - 6;
4х - 216 = х - 6;
3х = 210;
х = 10.
Отже, спочатку в бочках було по 70 л води.
Відповідь. Г).
9. Г).
10. Б).
11. 12 км : 3 год = 4 км/год.
Відповідь. Г).
12. 8х - 3(2х - 1) = 2х + 5;
8х - 6х + 3 = 2х + 5;
0х = 2.
Рівняння коренів не має.
Відповідь. В).

Повідомити про помилку

Обгрунтуй, що саме не так!