Мерзляк Полонський Геометрія 7 клас гдз

Вправа 164

 

Умова:

Дано: ОА = ОС, ОВ = OD (рис. 137). Доведіть, що ∟OAD = ∟OCB.

7L164z1

 

Відповідь:

Розв'язання: Розглянемо ∟OBC i ∟ODA.
1) ОА = ОС (за умовою);
2) OB = OD (за умовою);
3) ∟О - спільний.
Отже, ∆ОВС = ∆ОВА за I ознакою, тоді ∟OAD = ∟OCB.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання