Геометрія 7 клас решебник гдз

Вправа 166

 

Умова:

Із точок A i В, які лежать в одній півплощині відносно прямої а на однаковій відстані від неї, опущено на цю пряму перпендикуляри AC i BD. Знайдіть кут АСВ, якщо ∟ADC = 25°.

 

Відповідь:

7L166v1

Розв'язання: Розглянемо ∆ACD i ∆BDC.
1) AC = BD (за умовою);
2) ∟ACD = ∟BDC = 90° (за умовою);
3) CD - спільна.
Отже, ∆ACD = ∆BDC за I ознакою, тоді
∟ADC = ∟BCD = 25°, ∟ACD = ∟ACB + ∟BCD, ∟ACВ = 90° - 25° = 65°.
Biдповідь: ∟ACB = 65°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання