Геометрія 7 клас відповіді гдз

Вправа 519

 

Умова:

Доведіть, що діаметр кола більший за будь-яку хорду, відмінну від діаметра.

 

Відповідь:

7L519v1

Нехай дано коло (О, R), АВ - діаметр, CD - хорда, не проходить через центр т. О.
Доведемо, що АВ > CD.

АВ = 2R (т. я. АВ - діаметр).
Розглянемо ∆COD (СО = OD = R), тоді для цього трикутника виконується нерівність трикутника:
OD <CD + ОС; ОС < CD + OD; CD < ОС + DO; CD < 2R.
Отже, CD < АВ.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання