Мерзляк математика 5 клас решебник

Тестове завдання 2

 

Умова:

1. Чому дорівнює різниця 738 621 - 239 507?
А) 499 114; Б) 498 104; В) 489 014; Г) 488 12.

Відповідь: А)


2. Чому дорівнює сума 2 год 36 хв + 6 год 48 хв?
А) 9 год 34 хв; В) 9 год 24 хв;
Б) 8 год 14 хв; Г) 8 год 24 хв.

Відповідь: В)


3. У вигляді якої рівності можна записати, що число m на 18 менше від числа n?
А) m - n = 19; В) m + n = 18;
Б) n - m = 18; Г) m = n + 18.

Відповідь: Б)


4. Чому дорівнює корінь рівняння (х - 63) + 105 = 175?
А) 133; Б) 7; В) 343; Г) 217.

(х - 63) + 105 = 175;
х - 63 = 175 - 105;
х - 63 = 70;
х = 70 + 63;
х = 133.
Відповідь: А)


5. Укажіть правильне твердження.
A) кут, більший за гострий кут, - тупий;
Б) кут, менший від тупого кута, - прямий;
B) будь-який гострий кут менший від тупого кута;
Г) кут, більший за прямий кут, - розгорнутий.

Відповідь: В)


6. Звершини розгорнутого кута МКР, зображеного на рисунку, проведено промені КА і KB так, що LMKB = 115°, LAKP = 94°.
Обчисліть градусну міру кута АКБ.

А) 21°; В) 29°;
Б) 27°; Г) 32°.

5kl test2 v6

 

 

 

 

 

 

LAKB = LMKB - LАКР = 115° - 94° = 21°.
Відповідь. А)

 

7. Знайдіть периметр того з трикутників, який є рівнобедреним.

5kl test2 v7

 

 

 

 

 

A) 24 см; Б) 16 см; В) 30 см; Г) 20 см.

Рівнобедрений трикутник зображено на другому рисунку.
Р = 6 см + 6 см + 4 см = 16 см.
Відповідь. Б)


8. Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, а сусідня - на 7 см більша. Чому дорівнює периметр прямокутника?
А) 15 см; Б) 30 см; В) 23 см; Г) 46 см.

а = 8 см, b = 8 см + 7 см = 15 см.
Р = 2 • (а + b); Р = 2 • (8 см + 15 см) = 2 • 23 см = 46 см.
Відповідь: Г)


9. На виконання домашнього завдання учень витратив 2 год 15 хв. При цьому завдання з української мови і математики він виконував по 40 хв, завдання з історії - 25 хв, а решту часу - завдання з англійської мови. Скільки часу зайняло виконання домашнього завдання з англійської мови?
А) 40 хв; Б) 35 хв; В) 25 хв; Г) 30 хв.

1) 40 хв + 40 хв + 25 хв = 1 год 45 хв - учень виконував завдання з
української мови, математики й історії.
2) 2 год 15 хв - 1 год 45 хв = 30 хв - учень виконував завдання з англійської мови.
Відповідь: Г)


10. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 10 см, мають рівні периметри. Чому дорівнює невідома сторона прямокутника? А) 8 см; Б) 26 см; В) 2 см; Г) 14 см.

1) 4 • 12 = 48 (см) - периметр квадрата, який дорівнює периметру прямокутника.
2) 48 : 2 = 24 (см) - сума сусідніх сторін прямокутника.
3) 24 - 10 = 14 (см) - інша сторона прямокутника.
Відповідь: Г)


11. При якому значенні а є правильною рівність
а + а = а - а? 
А) при будь-якому значенні а; В) при а = 0;
Б) такого значення а не існує; Г) при а = 1.

Відповідь: В)


12. Клас, у якому 30 учнів, прийшов на екскурсію до музею. Вхідний квиток для одного учня коштує а грн, а за супровід групи екскурсоводом треба заплатити додатково 50 грн. Укажіть формулу для обчислення загальної вартості b екскурсії. 
А) b = а + 50;    В) b = 30(а + 50);
Б) b = 30а + 50; Г) b = 50а + 30.

30 учнів заплатять 30а грн, а з екскурсоводом - (30а + 50) грн.
Відповідь. Б)

Повідомити про помилку

Обгрунтуй, що саме не так!