Мерзляк Полонський Якір математика 5 клас решебник відповіді гдз

Тестове завдання 6

 

Умова:

1. Скільки цифр записано справа від коми в добутку чисел 2,64 і 3,72?
А) дві цифри;  В) чотири цифри;
Б) три цифри; Г) п'ять цифр.

Відповідь: В)


2. Чому дорівнює половина однієї сотої?
А) 0,5; Б) 0,002; В) 0,02; Г) 0,005.

0.01 : 2 = 0,005.
Відповідь: Г)


3. Спростіть вираз 0,2а • 1,5b.
А) 3ab; Б) 0,3аb; В) 0,03аb; Г) 30аb.

0,2а • 1,5b = 0,3аb.
Відповідь: Б)


4. Чому дорівнює значення виразу 48 : (1,07 + 0,53) - 1,6? 
А) 28,4; Б) 1,4; В) 27,4; Г) 1,54.

48 : (1,07 + 0,53) - 1,6 = 48 : 1,6 - 1,6 = 30 - 1,6 = 28,4.
Відповідь: А)


5. Спростіть вираз 2,1с - 0,6с + 3,9с.
А) 5,4с; Б) 6,6с; В) 5,8с; Г) 5,2с.

Відповідь: А)


6. Чому дорівнює значення виразу (36 - 1,8 • 2,7) : 0,9? 
А) 14; Б) 1,4; В) 3,46; Г) 34,6.

(36 - 1,8 • 2,7) : 0,9 = (36 - 4,86) : 0,9 = 31,14 : 0,9 = 34,6.
Відповідь: Г)


7. У стаді було 200 тварин, з яких 34 % становили вівці. Скільки овець було в стаді?
А) 54 вівці; Б) 68 овець; В) 72 вівці; Г) 86 овець.

200 • 34 : 100 = 68 (овець).
Відповідь: Б)


8. Сплав містить 28 % міді. Яка маса зливка сплаву, якщо він містить 56 кг міді?
А) 350 кг; Б) 300 кг; В) 250 кг; Г) 200 кг.

56 : 28 • 100 = 200 (кг).
Відповідь: Г)


9. Велосипедист проїхав 20 км зі швидкістю 10 км/год і 15 км зі швидкістю 5 км/год. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста.
А) 6 км/год; В) 7,5 км/год;
Б) 7 км/год; Г) 9 км/год.

1) 20 : 10 = 2 (год) - проїхав велосипедист зі швидкістю 10 км/год.
2) 15 : 5 = 3 (год) - проїхав велосипедист зі швидкістю 15 км/год.
3) 20 + 15 = 35 (км) - проїхав велосипедист.
4) 2 + 3 = 5 (год) - їхав велосипедист.
5) 35 : 5 = 7 (км/год) - середня швидкість. 
Відповідь: Б)


10. Десять автобусних зупинок розміщені на прямій вулиці так, що відстані між будь-якими сусідніми зупинками однакові. Відстань між першою і третьою зупинками дорівнює 1,2 км. Яка відстань між першою і останньою зупинками?
А) 12 км; Б) 10,8 км; В) 5,4 км; Г) 6 км.

1) 1,2 : 2 = 0,6 (км) - відстань між двома сусідніми зупинками.
2) 9 • 0,6 = 5,4 (км) - відстань між першою і останньою зупинками.
Відповідь: В)


11. На яке найменше натуральне число треба помножити число 3,6, щоб добуток був натуральним числом?
А) 2; Б) 5; В) 10; Г) 20.

На 5, бо 3,6 • 5 = 18. 
Відповідь: Б)


12. До магазину завезли яблука та груші, причому груші становили 35 % завезених фруктів. Яблук було на 126 кг більше, ніж групі. Скільки всього кілограмів яблук і групі завезли до магазину? 
А) 300 кг; Б) 350 кг; В) 420 кг; Г) 480 кг.

1) 100% - 35% = 65% - завезли яблук.
2) 65% - 35% = 30% - більше завезли яблук.
3) 126 : 30 = 4,2 (кг) - становить 1% завезених фруктів.
4) 4,2 • 100 = 420 (кг) - фруктів завезли. 
Відповідь: В) 

Повідомити про помилку

Обгрунтуй, що саме не так!