Математика 5 клас

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 178

Умова:

178


Відповідь:

178(версія 2013 року)


Вправа 178

Умова:

Спростіть вираз:
1) (74 + х) + 38;
2) 238 + (а + 416);
3) у + 324 + 546;
4) 2753 + m + 4199;
5) (b + 457) + (143 + 872);
6) (2235 + с) + (4671 + 1765);
7) (1696 + 3593) + (р + 1304);
8) (5432 + 8951) + (4568 + а + 1049).

 

Відповідь:

1) (74 + x) + 38 = (74 + 38) + x = 112 + x;
2) 238 + (a + 416) = (238 + 416) + a = 654 + a;
3) y + 324 + 546 = y + 870;
4) 2753 + m + 4199 = m + (2753 + 4199) = m + 6952;
5) (b + 457) + (143 + 872) = b + 872 + (457 + 143) = b + 872 + 600 = b + 1472;
6) (2235 + c) + (4671 + 1765) = с + 4671 + (2235 + 1765) = с + 4671 + 4000 = с + 8671;
7) (1696 + 3593) + (p + 1304) = p + 3593 + (1696 + 1304) = p + 3593 + 3000 = p + 6593;
8) (5432 + 8951) + (4568 + a + 1049) = a + (5432 + 4568) + (8951 + 1049) = a + 10 000 + 10 000 = a + 20 000.

(середня оцінка 0 із голосів)
Калькулятор арифметических операций в столбик
Загрузка...