розв'язання відповіді з математики 5 клас

(за підручником нової програми 2018)

Вправа 317

Умова:

317


Відповідь:

317


Правила до параграфу "Види кутів. Вимірювання кутів"(версія 2013 року)


Вправа 317

Умова:

Промінь ОА є бісектрисою кута СОМ, ∟COM = 54° (рис. 106). Обчисліть градусну міру кута АОВ.

5L317z1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь:

∟MOB = ∟BOC - ∟СОМ;
∟MOB = 180° - 54° = 126°.
∟MOA = ∟COM : 2;
∟MOA = 54°: 2 = 27°.
∟АОВ = ∟MOВ + ∟MOA;
∟АОВ = 126° + 27° = 153°.